Handelsbetingelser

 

Nedenstående salgs- og leveringbetingelser gælder for alle leverancer fra Bent Vangsøe Natursten A/S. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem køber og Bent Vangsøe Natursten A/S. 

Ordrer, som skal udføres/leveres efter specialmål, skal afgives skriftligt i form af skitse/tegning med målangivelse. Inden igangsætning af ordren, fremsendes ordrebekræftelse og evt. produktionstegning, som skal godkendes. Eventuelle rettelser, som fremkommer senere efter ordren er godkendt, vil kun blive accepteret, såfremt kunden dækker eventuelle omkostning, der måtte opstå som følge af rettelserne.

Leveringstid regnes fra den dato, hvor ordren accepteres og alle tekniske detaljer og formaliteter foreligger. Bent Vangsøe Natursten A/S forbeholder sig retten til at tilbageholde leveringer, såfremt der er restancer på Deres konto hos os. Dette kan i givet fald rykke fremtidige leverancer. Alle leveringsdatoer er omtrentlige.

Bent Vangsøe Natursten A/S forbeholder sig ret til at fakturere bestillingsvarer, ved modtagelse på Bent Vangsøe Naturstens A/S lager.

Granit er et naturprodukt, og der kan derfor forekomme farve og struktur forskelle. Dette er en naturlig del af materialet, og giver ikke anledning til reklamation.

Tolerancer i størrelser og tykkelser forekommer, Køber skal acceptere tolerancer på op til +/- 5 mm i forhold til opgivne mål og tykkelser. Kløvede materialer kan have væsentlige tykkelsesforskelle, også i det enkelte emne.    

Anvendes der ikke anbefalede lægge eller fuge materialer gives der ikke erstatning for evt. misfarvninger/påvirkninger. 

Leveringtidspunkt og transport

  1. levering af varer fra Bent Vangsøe Natursten A/S anses for sket, når kunden har modtaget varen, aflæsset på aftalte leveringsadresse.
  2. Leveringen sker via Bent Vangsøe Natursten A/S vognmænd. Leveringen vil ske efter aftale.
  3. Ved levering tillægges fakturaen altid fragt, såfremt andet ikke er aftalt.

Risiko for varerne
Risikoen for varer bestilt hos Bent Vangsøe Natursten A/S overgår til køber ved levering. Er varen blevet beskadiget eller forringet, under transporten, bedes det meddelt umiddelbart ved leveringen.

Evt. senere retur levering sker for købers regning.

Returnering
Lagervarer tages retur efter forud truffet aftale. Der fradrages 15% i fakturaprisen, medmindre andet er aftalt. Skaffevarer tages ikke retur.

Reklamation
Der skal gøres opmærksom på eventuelle fejl eller mangler ved produkter/varer leveret fra Bent Vangsøe Natursten A/S, umiddelbart ved levering. Ved senere reklamation skal fejl/mangler dokumenteres, evt. optagning, rensning, returfragt er for købers egen regning.

Priser
Opgivne priser er baseret på de på tilbudstidspunktet/ordrebekræftelsestidspunktet gældende priser og omkostninger, herunder materialepriser, arbejdslønninger samt andre fremstillingsomkostninger, i det omfang fragt, for sikringer, told og andre lignende omkostninger måtte være indeholdt i en opgiven pris, gælder det samme vedrørende disse omkostninger. Ændringer i de nævnte priser og omkostninger frem til levering berettiger Bent Vangsøe Natursten A/S til at regulerer de tilbudte/bekræftede priser tilsvarende.

Force Majoure
I tilfælde af force majour, hvortil henregnes strejke, lockout ildsvåde, oversvømmelse, krigstilstand, ind- og udførselsforbud, beslaglæggelser, is hindringer, haveri og forlis, forsinkelser under transporten eller andre hændelser, hvori Bent Vangsøe Natursten A/S er uden skyld, er Bent Vangsøe Natursten A/S berettiget til at udskyde, eller annullere en ordres effektuering. Køberen kan hverken i tilfælde af at ordren udskydes eller annulleres, kræve skadeerstatning eller fremsætte krav mod Bent Vangsøe Natursten A/S.

Lad os tage en snak

Er der noget at vi kan hjælpe med, er du meget velkommen til at tage fat i os.

Kontakt →